• دبیرخانه حامی : راهبری توسط حامی

  • معرفی موسسه حامی پیوند کارآفرینان و سامانه حامی از طریق برگزاری جلسات، همایش و سمینار در دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی، دستگاههای اجرایی و سازمانهای مرتبط.
  • مشاوره در خصوص چگونگی تامین سرمایه از طریق سامانه یا از طریق دبیرخانه سرمایه گذاری.
  • مشاوره در خصوص چگونگی تامین سرمایه از طریق به اشتراک گذاشتن ایده و طرح و محصول در سامانه یا دبیرخانه سرمایه گذاری.
  • مشاوره در خصوص پرورش ایده و طرح .
  • مشاوره در خصوص کارآفرینی و توسعه کارآفرینی.
  • مشاوره در خصوص تحقیقات بازار، بازاریابی، بازارسازی و توسعه بازار.
  • مشاوره در خصوص راه اندازی واحد های کسب و کار.
  • مشاوره در خصوص نحوه تهیه طرح توجیهی و جدول سرمایه گذاری.
  • بررسی مدارک ایده و طرح و محصول و فراخوان ثبت شده در سامانه حامی.
  • پل ارتباط میان تمامی دبیرخانه های حامی.
  • ارائه گزارش فعالیت دبیرخانه ها و  امور انجام شده در  موسسه به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی،  وزارت متبوع ، دستگاههای اجرایی و سازمانهای مرتبط .
  • اطلاع رسانی در خصوص همکاری، تعامل و انجام کار با دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی، دستگاههای اجرایی و سازمانهای مرتبط از طریق سامانه حامی.
 • دبیرخانه جذب ایده و طرح :راهبری توسط حامی با همکاری نماینده دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی

  • ارتباط با دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی، دستگاههای اجرایی و سازمانهای مرتبط در راستای جذب، دریافت و هدایت به ثبت ایده و طرح و محصول نوآور در سامانه حامی.
  • جذب نماینده دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی، دستگاههای اجرایی و سازمانهای مرتبط جهت عضویت در دبیرخانه جذب ایده و طرح و محصول حامی.
  • برگزاری جلسات هم اندیشی دبیرخانه جذب ایده و طرح و محصول در خصوص نحوه پیگیری، جذب و دریافت ایده و طرح، ورود اطلاعات ایده و طرح و محصول به سامانه حامی و یا ارسال به دبیرخانه سرمایه گذاری جهت تامین سرمایه.
  • حضور در دانشگاهها و مراکز علمی و آموزشی  در خصوص پرزنت روش کاری  سامانه حامی  به صاحبان ایده و طرح و صاحبان سرمایه.
  • ارائه گزارش به دبیرخانه حامی در خصوص میزان همکاری، تعامل و انجام کار در زمینه کارآفرینی و توسعه کارآفرینی با دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی، دستگاههای اجرایی و سازمانهای مرتبط .
  • ایجاد دبیرخانه های مستقل  جذب ایده و طرح و محصول در مراکز استانها و شهرستانها با تایید موسسه

   

 • دبیرخانه حقوقی : راهبری با همکاری مرکز امور وکلا و مشاورین قوه قضایی منطقه 4 کشور

  • ثبت ( تاریخ - شماره) تمامی ایده و طرحهایی که در سامانه حامی ثبت نام نموده اند.
  •   تنظیم قراردادهای رسمی فی مابین صاحبان ایده و طرح و محصول با صاحبان سرمایه و خریداران از طریق دبیرخانه سرمایه گذاری .
  •   مشاوره حقوقی به کاربران در صورت درخواست از طریق سامانه.
  •   ارائه نامه به کاربران در صورت نیاز به مشخصات ثبتی ایده و طرح در دبیرخانه حقوقی ( شماره- تاریخ) به کاربران با معرفی نامه از موسسه . ( این نامه صرفا شماره و تاریخ ثبت شده در سامانه حامی را در دبیرخانه حقوقی اعلام می دارد(
  •   ارائه گزارشات انجام کار در دبیرخانه حقوقی به دبیرخانه حامی.
 • دبیرخانه بررسی ایده و طرح

  راهبری با حامی و انجمن مراکز مشاوره،اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی  با همکاری اساتید دانشگاه و متخصصین بازار و اقتصاد

  • ارتباط و جذب اساتید دانشگاه و مراکز علمی و تحقیقاتی و متخصصان در خصوص همکاری و عضویت در دبیرخانه بررسی ایده و طرح حامی.
  • بررسی اولیه ایده و طرحهایی که در سامانه ثبت شده اند.
  • مشاوره اولیه در خصوص پرورش ایده و طرح.
  • برگزاری جلسات هم اندیشی دبیرخانه بررسی ایده و طرح یا حضور اعضاء دبیرخانه.
  • ارائه گزارشات انجام کار دبیرخانه بررسی ایده و طرح به دبیرخانه حامی.
 • دبیرخانه بازرگانی، سرمایه گذاری و توسعه بازار

  در دو بخش اصلی :

  الف) 

  • ارتباط  و عضویت دادن به شرکتها، سازمانها، نهادها، افراد حقیقی و حقوقی سرمایه گذار واجد شرایط در دبیرخانه سرمایه گذاری حامی در خصوص سرمایه گذاری بروی ایده و طرحهای نوآور و فناور صاحبان ایده و طرح.
  • برگزاری جلسات سرمایه گذاری با حضور اعضاء مرتبط با ایده و طرحهای ثبت شده در سامانه یا ارسال شده به دبیرخانه سرمایه گذاری حامی.
  • تامین سرمایه از طریق جذب سرمایه گذار یا خریدار در خصوص ایده و طرح و محصول ثبت شده در سامانه حامی .
  • تامین سرمایه از طریق معرفی و اطلاع رسانی بین اعضاء دبیرخانه سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار یا خریدار در خصوص ایده و طرح و محصول ثبت شده در سامانه حامی .
  • بازاریابی، بازار سازی و توسعه بازار در خصوص ایده و طرح  ثبت شده در سامانه حامی .
  • تنظیم توافقنامه بین صاحبان ایده و طرح با صاحبان سرمایه و خریداران و ارسال به دبیرخانه حقوقی جهت تنظیم قرارداد رسمی.
  • انعقاد قرارداد رسمی بین صاحبان ایده و طرح با صاحبان سرمایه و خریداران .
  • ارائه گزارش انجام کار دبیرخانه سرمایه گذاری به دبیرخانه حامی.

  ب) 

  • بازاریابی، بازار سازی و توسعه بازار در خصوص محصول ثبت شده در سامانه حامی .
  •  (R&D)فروش محصولات معرفی شده  به حامی یا ارائه شده در قسمت  تحقیق و توسعه حامی
 • دبیرخانه آموزش : راهبری با همکاری کمیسیون ملی یونسکو-ایران  و اتحادیه آموزشی استان

  • ارائه آموزش، برگزاری گارگاههای آموزشی و مهارتی کارآفرینی و توسعه کارآفرینی به شکل جدید و نگاه متفاوت و اثر گذار
  • برگزاری کارگاههای آموزشی و آموزش های مرتبط با کارآفرینی و توسعه کارآفرینی مبنی بر توانمند سازی فارغ التحصیلان دانشگاه و دانشجویان
  • برگزاری دوره های مورد نیاز کاربران در زمینه ایده پروری و راه اندازی واحد های کسب و کار دانش بنیان و کارآفرینانه
  • برگزاری دوره های تخصصی مورد تقاضای کاربران.
  • شناسایی و برگزاری دوره های کارآفرینی و توسعه کارآفرینی.
  • رصد نمودن  اثرگذاری آموزش ارائه شده در موضوع کارآفرینی  و  دریافت بازخورد نتایج  جهت برنامه ریزی بهتر و موفق آمیزتر آموزش 
  • ارئه گواهینامه معتبر به افرادیکه دوره های آموزشی را شرکت نموده اند.
  • ارائه گزارش انجام کار دبیرخانه آموزش به دبیرحانه حامی.
 • دبیرخانه B.D.S  Business Development Services-    ارائه خدمات توسعه کسب و کار

  • ارتباط  و عضویت دادن به شرکتهاو مراکز مشاوره ای واجد شرایط در خصوص ارائه خدمات توسعه کسب وکار به کاربران از طریق ثبت درخواست متقاضیان در سامانه حامی.

  در سه بخش اصلی :

  الف)

  • برگزاری جلسات هم اندیشی دبیرخانه B.D.S با حضور اعضاء دبیرخانه .
  • مشاوره تخصصی به کاربران بنا به درخواست متقاضی مه در سامانه ثبت شده است.
  • مشاوره و پیگیری تهیه طرح توجیهی و جدول سرمایه گذاری.
  • مشاوره و پیگیری راه اندازی واحد های کسب و کار.
  • ارائه گزارش انجام کار دبیرخانه B.D.S به دبیرخانه حامی.

  ب)

  • مشاوره و پیگیری مالکیت فکری.
  • مشاوره و پیگیری ثبت اختراع.
  • مشاوره و پیگیری ثبت صنعتی و آرم.
  • مشاوره و پیگیری ثبت شرکت، موسسه و ..

  ج)

  • مشاوره و پیگیری تامین مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات.
  • مشاوره و پیگیری دریافت گواهینامه هاو استاندارهای مورد نیاز کاربران.
  • مشاوره و پیگیری بروز رسانی خطوط تولید و کاهش هزینه ها.
  • مشاوره و پیگیری موارد مرتبط با بسته بندی و چاپ و تولید

   

 • دبیرخانه کاهش ریسک

  • ارتباط با سرپرستی بیمه های کشور در خصوص بیمه نمودن ایده و طرح و محصول در راستای کاهش ریسک راه اندازی، تولید و بازار.
  • عضویت به نمایندگان بیمه کشور در دبیرخانه کاهش ریسک حامی.
  • برگزاری جلسات هم اندیشی در خصوص نحو بین صاحبان ایده وطرح ومحصول با صاحبان سرمایه و خریداران و کاهش ریسک راه اندازی، تولید و بازار.
  • ارائه گزارشات انجام کار دبیرخانه کاهش ریسک به دبیرخانه حامی.
 • دبیرخانه روابط عمومی :

  • ارتباط با جراید و خبرگزاری ها و نشست های خبری
  • برگزاری همایش ها و کنفرانسهای مرتبط
  • ارتباط با افراد حقیقی و حقوقی در راستای جذب حامیان
  • دریافت نظرات و پیشنهادات مرتبط و ارایه در جلسات هم اندیشی
 • راهبری توسط حامی و با همکاری سفارتخانه های ایران در خارج از کشور

  • شناسایی و معرفی سرمایه گذاران ایرانی و خارجی در حوزه فعالیت سفارتخانه
  • شناسایی و معرفی صاحبان ایده و طرح مزیت دار و نوآور خارجی به حامی جهت اجرا در ایران
  • ارتباط سرمایه گذاران و یا صاحبان ایده و طرح در قالب نفر یا هیات تجاری به حامی