• سهامداران و همکاران

  الف) در تیم سهامداران و همکاران حامی پیوند کارآفرینان از

  • کارآفرینان
  •  اساتید دانشگاه
  •  روابط بین الملل
  •  مرکز امور مشاورین و کارشناسان قوه قضایی منطقه 4 کشور
  •  سرمایه گذار
  •  هیات علمی دانشگاه
  • سازمان ملی یونسکو - ایران
  •  دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران که بعنوان همکار علمی این موسسه می باشد.

   

  ب) در جمع همکاران حامی پیوند کارآفرینان

  • اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  •  مرکز امور مشاورین حقوقی و وکلا و کارشناسان قوه قضاییه منطقه 4 کشور
  •  صندوق پژوهش دانشگاه تهران
  •  سرپرستی بانک رفاه کارگران
  •  روزنامه اقتصادی آسیا سرپرستی استان
  •  اتحادیه تعاونی آموزشی استان، شرکت شهرکهای صنعتی – صنایع کوچک استان
  • صندوق بازنشستگی کارکنان بانک های کشور- سهامی عام
  • اتاق فکر تجارت ایران
  • شرکت فنی و مهندسی رستاک
  • شرکت انفورماتیک آرانا
  •  دانشگاه امام رضا(ع)
  •  موسسه آموزش عالی علمی کاربردی تامین اجتماعی و بهزیستی گناباد
  • مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری جغتای
  • شرکتهای مشاوره و اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی
  • اتحادیه تعاونی بازاریابی و صادرات استان 
  • انجمن مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی استان خراسان رضوی

   

   

 • دگرگونی هاي اخیر دربازار و فضاي کسب وکار و توسعۀ فرآیندهاي رقابتی که حاصل شکسته شدن انحصارگرایی است، باعث شده تا بنگاههای اقتصادی با دقت بیشتري به محیط کسب وکار خود نگاه کنند و در صدد برآیند تا شناخت بهتر و بیشتري نسبت به ظرفیت ها و نیازهاي جدید آن پیدا کنند. بر این اساس اصول کاري جدیدي بین مشتریان و بنگاههای اقتصادی مبتنی بر خدمات فناوري اطلاعات به اجرا در می آید. امتیازات و محاسن کاربرد حمایت از طریق فناوري اطلاعات و ارتباطات در کسب وکار می تواند شامل موارد مختلفی باشد. افزایش سرعت اطلاع رسانی و خدمات رسانی، افزایش کمیت و کیفیت تولید، امکان توسعه بازار، امکان سنجی براي ارائه کالاها و خدمات جدید، ممانعت از گرایش مشتري به رقیب، ایجاد ارزش افزوده براي مشتري از جمله این موارد هستند.

  واضح است که در اقتصاد جهاني امروز واژه هاي کليدي براي موفقيت اقتصادي عبارتند از «فناوري» ، «تحقيق و توسعه» ، «مديريت دانش» و بالاتر از همه «نوآوري» و تامین سرمایه جهت تجاری نمودن نوآوری نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

  با توجه به افزایش جمعیت کارجو در سطح جامعه و عدم بکارگیری ایده و طرحهای نوآور و عدم اطلاع از چگونگی تبدیل آن به ثروت، کمبود جایگاه و مکانی برای تجمیع ایده و طرح و محصول های نوآور  و مراجعه سرمایه گذاران در موضوع سرمایه گذاری و هدایت سرمایه های سرگردان بسوی ایجاد ارزش افزوده موثر در جهت تامین سرمایه های لازم برای کسب و کارهای ماندگار در بازارهای رقابتی داخلی و خارجی حال حاضر، احساس می گردد.

  در این راستا موسسه حامی پیوند کارآفرینان شکل گرفت و سامانه حامی را طراحی و پیاده سازی نموده است . سامانه حامی بستری است  برای به اشتراک گذاشتن دانش و ایده، و برای کشف راه های همکاری بر روی پروژه های مشترک و تامین سرمایه لازم  در راستای تجاری سازی ایده و طرحهای نوآور و فن آور و حرکت بسوی ارآفرینی و توسعه کارآفرینی است. ارتباطات و فناوری در سامانه حامی، تسهیل تجاري را در بر خواهد داشت . تسهیل تجاری به معنی آسان سازي و یکسان سازي رویه هاي جارت شامل رویه ها، فعالیتها، تشریفات و جمع آوري، ارائه، انتشار و پردازش داده ها و سا یر نیازها ي تجارت  بیان شده است.


   

 • ازسال 1391 تا کنون تحقیقات بروی نحوه چگونگی جمع آوری ایده و طرحها در جهت تامین سرمایه مورد نیاز و جذب سرمایه گذاران آغاز شده و با بررسی های بعمل آمده از مدلهای اجرایی داخل و خارج کشور به این نتیجه رسیدیم که اعتماد سازی از یک سو برای صاحبان ایده و طرح در ارائه ایده و طرح و تامین سرمایه مورد نیاز خود و  از سوی دیگر سرمایه گذاری امن برای صاحبان سرمایه از مهمترین دغدغه آنان می باشد.

  برآن شدیم با برگزاری جلسات هم اندیشی اساتید دانشگاه و متخصصان امر، تحقیق از نمونه های اجرا شده، امکانات و بسترهای موجود و توان اجرایی سازمانهایی که می توانند ما را در رسیدن به اهداف یاری برسانند، تا حد امکان بتوانیم این اعتماد سازی را ایجاد کرده و به این نتیجه رسیدیم که با ایجاد سامانه حامی و دبیرخانه های تخصصی آن توسط سازمانهایی که در تسهیل و اعتماد سازی می توانند حمایت کننده باشند، طراحی و راه اندازی نماییم .

  در نهایت هدفی که درحامی پیوند کارآفرینان شکل گرفت :

  • مشاوره های لازم در خصوص تجاری سازی ایده و طرحهای نوآور
  • ایجاد انگیزه جهت ارائه ایده و طرح نوآور و فناور در کشور
  • حرکت به سوی افزایش محیطی جهت تربیت کارآفرین بجای کارجو
  • تامین سرمایه مورد نیاز صاحبان ایده و طرح از طریق سامانه حامی و دبیرخانه سرمایه گذاری
  • راه اندازی وایجادواحد های کسب و کار پایدار و ماندگار با تکنولوژی بروز تولید محصول رقابتی در بازار داخلی و خارجی.
  • ایجاد و تثبیت اشتغال و کاهش بیکاری در کشور
  • پرورش نیروی خلاق و کارآفرین
  • ایجاد انگیزه جهت ارائه طرح و ایده و نوآوری در بین آحاد جامعه
  • استفاده از سرمایه های ارزشمند ( جوانان ) در مسیر هدفمند
  • امکان دسترسی به ارتباطات و اطلاعات به روز برای نوآوران و مبتکران
  • تسهیل در تامین سرمایه و منابع مالی موثر
  • راهکارهای موثر در تبدیل ایده به ثروت و ثروت به پول
  •  عمل نمودن به  قول ها و حرفها و  خروج از شعارهای بی اساس.
  • همکاری، خواستن و اراده مسئولین در یاری رساندن به کارآفرینان و کاهش بروکراسی اداری

  سامانه ای که در حامی پیوند کارآفرینان طراحی شده است به گونه ایست که ایده پردازان، دانشجویان، محققین، طراحان، اساتید دانشگاه، مبتکران و هر فردی که ایده و طرحی دارد بتواند ایده و طرحهای نوآور و وفناور خود را ارائه نماید . که پس ثبت، بررسی و طی نمودن پروسه تایید در سامانه به رویت عموم برساند یا به دبیرخانه سرمایه گذاری ارسال گردد. محلی برای حضور دائمی سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری و خرید مهیا می گردد. سیستم پشتیبانی، هدایت و مدیریت سامانه از مجموعه متخصصین، اساتید دانشگاه تشکیل شده و با حمایت دستگاههای اجرایی و عوامل دولت می توانند محیطی فعال و موثر در جامعه تبدیل گردد.

  شرح خدمات

  • ارائه خدمات مشاوره به افراد حقیقی و حقوقی طرحهاي مبتني بر نوآوري و فناوريهاي جديد
  • هدايت صاحبان ایده و طرح در چارچوب طرحهاي كسب و كار نوآورمحور بازارپذير
  • ارائه مشاوره به افراد حقیقی و حقوقی در خصوص تامين مالي و حقوقي طرحهاي نوآورمحور
  • ارزيابي فني و اقتصادي طرحهاي نوآورمحور
  • ارائه خدمات مشاورهاي در مدلهاي توليد، خدمات، فرآيند و برنامه هاي كسب وكار با هسته نوآوري
  • كمك به جذب فناوري، تكنولوژي مدرن و دانش فني بنگاههاي اقتصادي
  • ارائه هر گونه خدمات قانوني و مديريتي و برنامه ريزي كه موجب تسهيل كسب و كار در بنگاه اقتصادي نوآورمحور شود
  • ارائه مشاوره هاي فني و تخصصي به نوآوران
  • تلاش مداوم در جهت كشف و بهره برداري از ظرفيتهاي كارآفريني مبتني بر نوآوري و فناوريهاي جديد
  • برگزاری سمینارها و همایش های داخلی و خارجی
  • اطلاع رسانی و معرفی طرحها و ایده های نوآور از طریق سایت و جراید و شناسايي
  • معرفي دوره هاي آموزشهاي تخصصي و حرفهاي مورد نياز
  • حسب مزيتهاي نسبي رقابتي که در راستای سیاستهای دولت محترم می باشد گام برمی دارد.
  • مشاوره تخصصی ارزان و هدفمند

  موسسه حامی پیوند کارآفرینان به شماره ثبت 4320 در تاریخ 93/06/09  ثبت و اولین مجوز مرکز اطلاع رسانی، مشاوره و خدمات کارآفرینی به شماره 137340 در تاریخ 93/09/01 و دومین مجوز را  به شماره 107904 به تاریخ 94/07/09 از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی-  اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی  خراسان رضوی اخذ گردید.

                                                                           شعار حامی پیوند کارآفرینان « ایده هر ایرانی، یک سرمایه ملی

                            

             

 • موضوع فعالیت

  1- ارائه خدمات مشاوره ای به متقاضيان طرحهاي مبتني بر نوآوري و فناوريهاي جديد.

  2- هدايت صاحبان ایده و طرح در چارچوب طرحهاي كسب و كار نوآورمحور بازارپذير.

  3- ارائه مشاوره به متقاضيان در خصوص تامين مالي و حقوقي طرحهاي نوآورمحور.

  4- ارزيابي فني- اقتصادي طرحهاي نوآورمحور متقاضيان .

  5-  ارائه خدمات مشاورهاي در مدلهاي توليد، خدمات، فرآيند و برنامه هاي كسب وكار با هسته نوآوري .

  6-  كمك به جذب فناوري، تكنولوژي مدرن و دانش فني بنگاههاي اقتصادي استان.

  7-  ارائه هر گونه خدمات قانوني و مديريتي و برنامه ريزي كه موجب تسهيل كسب و كار در بنگاه اقتصادي نوآورمحور شود.

  8- ارائه مشاوره هاي فني و تخصصي به نوآوران .

  9- تلاش مداوم در جهت كشف و بهره برداري از ظرفيتهاي كارآفريني استان مبتني بر نوآوري و فناوريهاي جديد.

  10- اطلاع رسانی و معرفی طرحها و ایده های نوآور از طریق سایت و جراید و برگزاری سمینارها و همایش ها.

  11-شناسايي و معرفي دوره هاي آموزشهاي تخصصي و حرفهاي مورد نياز، حسب مزيتهاي نسبي رقابتي .

   

  کلیات

  - یاري رساندن به بررسی و اعلام نظر کارشناسی شده در مورد ایده و طرحهای راه اندازي یا توسعه واحد هاي کسب و کار از نظر توجیه اقتصادي بودن آن.

  - یاري رساندن به واحد هاي کسب و کاري که از نظر اقتصادي وراهبري نزدیک به بحران یا بحرانی می باشند.

  - یاري رساندن به ماندگاري بنگاههاي اقتصادي در جهت تثبیت اشتغال موجود.

  - یاري رساندن به امنیت اشتغال با توجه به تبعات اجتماعی آن در سطح جامعه.

  - یاري رساندن به تولید ارزان و با کیفیت محصول یا خدمات ایرانی .

  - یاري رساندن به کاهش هزینه هاي غیر متعارف واحد هاي کسب و کار در زمینه راه اندازي ، توسعه ، انرژي، نیروي انسانی، بازاریابی و فروش .

  - یاري رساندن به بنگاههاي اقتصادي از طریق مشاوره هاي اجرایی علمی و تخصصی ارزان و با کیفیت توسط شبکه مرکز ارائه خدمات خوشه .

  - یاري رساندن به افزایش سطح فروش واحد هاي کسب و کار در بازار هاي رقابتی داخلی و خارجی.

  - یاري رساندن به افزایش توان تولید و کاهش ظرفیت هاي خالی تولید در بنگاههاي اقتصادي.

  - یاري رساندن به تشویق ، تقویت و اجراي طرح مشاغل خانگی.

  - یاري رساندن به اجراي طرح حمایت از نخبگان در واحدهاي دولتی و خصوصی.

  - یاري رساندن به ارتقاء بنیه علمی و تخصصی نیروهاي انسانی و دانش محور در واحد هاي کسب وکار

  - یاري رساندن به شناسایی و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در اجراي طرحهاي عام المنفعه ملی و منطقه اي.

 •  

  چشم انداز :

  مشاوره، راهبري سریع ، ارزان و با کیفیت ارائه خدمات علمی ، تخصصی و اقتصادي به صاحبان ایده و طرح و محصول در زمینه پرورش ایده، تامین سرمایه و ارتباط صاحبان سرمایه به ایده و طرحهای نوآور و فناورانه در راستای کارآفرینی و توسعه کارآفرینی در زمینه راه اندازی واحد هاي کسب و کار بلاخص دانش بنیان، اشتغال پایدار و تبدیل شدن به کانون ملی ومنطقه اي در سطح کشور .

    ماموریت :

  مشاوره در تامین سرمایه، راه اندازي ، توسعه و نگهداري مراکز کسب و کار از طریق:

  • تحقیقات بازار، بازارسازی و بازاریابی مجازي از طریق سامانه www.iplan724.ir
  • راه اندازي ، راهبري ، بهبود ، ارتقاء کمی و کیفی خدمات به واحدهاي کسب و کار.
  • مشاوره در افزایش توان رقابتی واحدهاي کسب وکار با استفاده از شیوه ها و ابزار هاي نوین مدیریتی.
  • سازماندهی هسته هاي تخصصی خدماتی بمنظور گسترش توانمندیهاي بنیادین و تبدیل ایده به ثروت  و تجاری سازی ایده و طرحهای بازار پذیر.
  • توسعه ظرفیت تامین مالی به منظور توانمند سازي واحد های کسب و کار در انتخاب پروژه ها و اجراي موفق و سود آور پایدار در بازارهای رقابتی.
  • نظارت ، مشاوره ، طراحی ، مدیریت ، اجرا و پشتیبانی پروژه های مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات در واحد های کسب و کار.
  • تامین سرمایه از طریق مشاوره و ایجاد پل ارتباطی بین صاحبان ایده و طرح و صاحبان سرمایه.
  • تجمیع فعالیت هاي یکسان خدماتی با یک نظام همبستگی در راستاي تکمیل ارائه خدمات مطلوب بصورت خوشه و خوشه سازی.

   اهداف :

  • حرکت در راستاي تدوین و اصلاح نظام مدیریت و سیاستگذاري مناسب براي ارائه خدمات موثر به واحدهاي کسب و کار.
  • توسعه و تسهیل تعاملات موثر میان اجزاي تحقیقاتی ، فناورانه ، تولیدي و کاربردي با هدف اعتلا ي سطح فناوري ملی در واحدهاي کسب کار.
  • ایفاي نقش مستقیم در حلقه هاي علم ، تحقیق و فناوري از زنجیره نوآوري کشور در واحد هاي کسب و کار.
  • توسعه زیر بنا هاي اطلاعاتی بر اساس رشد فعالیت هاي دانایی محور در واحد هاي کسب و کار.
  • توسعه منابع انسانی ماهر و توانمند ي هاي فناوري و اشتغالزایی در واحد هاي کسب وکار.
  • هدفمند نمودن سرمایه گذاري های لازم بر پایه بررسی هاي فنی و اقتصادي واحد هاي کسب وکار.
  • افزایش ضریب بهره وري و ارزش افزوده در واحد هاي کسب و کار.
  • توسعه خدمات صادرات محصولات و خدمات واحد هاي کسب و کار.
  • انجام بررسی و مطالعات شناخت و ترویج عوامل موثر در بهره وري مطلوب از ظرفیت هاي واحد هاي کسب و کار.
  • تدوین و اجراي شبکه توزیع و ضوابط خدمات پس از فروش کالاها و فراورده هاي واحد هاي کسب و کار با هدف کوتاه شدن فاصله تولید تا مصرف.