بازدید استاندار خراسان رضوی از غرفه حامی پیوند کارآفرینان

$DESCRIPTION

بازدید استاندار خراسان رضوی به همراه مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و جمعی از مدیران استان  از غرفه  حامی پیوند کارآفرینان در دهمین جشنواره کارآفرینان برتر و تشریح اهداف حامی برای مهمانان محترم و در نهایت دستور استاندار محترم استان جهت ارائه گزارش کامل به ایشان انجام شد.