برگزاری نمایشگاه اتحادیه اورآسیا - ایران در ۱۵ الی ۱۷ آبانماه ۱۳۹۴ در کشور ارمنستان

$DESCRIPTION

برگزاری نمایشگاه اورآسیا در کشور ارمنستان (Eurasian Expo 2015) در تاریخ 15 الی 17 آبانماه سال جاری که بهترین فرصت همکاری بین ایران و منطقه اقتصادی اورآسیا می باشد،  افراد حقیقی و حقوقی  می توانند از این فرصت تجاری و اقتصادی در جهت معرفی و عرضه محصولات و خدمات خود اقدام نمایند .

مبلغ هر متر غرفه 150 USD  می باشد. شایان ذکر است با معرفی متقاضیان از سوی حامی پیوند کارآفرینان در راستای حمایت از کارآفرینان و صاحبان کالا و محصول مبلغ 20 USD به ازای هر متر غرفه تخفیف لحاظ می گردد. اتمام ثبت نام بابت استفاده از تخفیف حمایتی تا 30 مهرماه سال جاری  می باشد . ضمنا متقاضیان به دو صورت ذیل می توانند نسبت به معرفی محصول خود در نمایشگاه اقدام نمایند:

  1. حضور متقاضیان در نمایشگاه مذکور که بابت هر متر غرفه با احتساب تخفیف، مبلغ هر متر USD 130 ثبت نام می گردد.
  2. در راستای حمایت از کارآفرینان و صاحبان کالا و محصول  در صورت عدم حضور صاحبان محصول در نمایشگاه مذکور، امکان ارسال محصول شرکت با اطلاعات مربوطه و پرزنت آن توسط تیم بازاریابی حامی و مترجم در نمایشگاه ( بابت نمایش، تحقیقات بازار، بازاریابی، پرزنت محصول در نمایشگاه با مبلغ 6.000.000 ریال ثبت نام می گردد.)

لذا با توجه به محدودیت فضا و زمان، لطفا در خصوص حضور و معرفی محصول و خدمات در نمایشگاه مذکور اقدام نمایید.