مهندس حسین قنبری، رئیس کانون کارآفرینان برتر خراسان رضوی بر اثر سانحه تصادف درگذشت.

$DESCRIPTION

 

رهایی خواهی از سیلاب اندوه

قدم بر جای باید بود چون کوه

گر از هر باد چون کاهی بلرزی

اگر کوهی شدی کاهی نیرزی

 

مهندس حسین قنبری، رئیس کانون کارآفرینان برتر خراسان رضوی بر اثر سانحه تصادف درگذشت.

از سوابق اجرایی وی می‌توان به عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان ایران، عضو گروه پایه‌گذاران انجمن مدیران صنایع شعبه خراسان، نایب رئیس و سخنگو شورای منتخب کانون‌های کارآفرینی کشور و عضو انجمن مدیریت استراتژیک ایران اشاره کرد.

 

سوابق شغلی و اجرائی:

19 سال و 11 ماه به عنوان یکی از مدیران اجرائی مجتمع کارخانجات نان قدس رضوی از واحدهای تحت پوشش آستان قدس رضوی در دو حوزه سازمانی منابع انسانی ؛ فروش ؛ بازاریابی و صادرات. 
حدود 22 سال نماینده کارفرمایان ومدیران صنعت در هیات های حل اختلاف سازمان کار وامور اجتماعی خراسان رضوی . 
رئیس هیات مدیره شرکت صنایع بسته بندی آریا کارتن فردوس . 
رئیس هیات مدیره گروه صنعتی پارمیس شهران (صنایع غذایی). 
نایب رئیس هیات مدیره شرکت فراز صنعت آیریا (خدمات فنی ومهندسی). 
عضو هیات موسس واحددانشگاهی جامع علمی – کاربردی فراز صنعت آیریا. 
عضو هیات مدیر شرکت همراهان صنایع توس وابسته به انجمن مدیران صنایع خراسان به مدت 8 سال . 
رئیس هیئت مدیره شرکت بیمه صنعت همراهان صنایع توس وابسته به انجمن مدیران صنایع خراسان به مدت 6 سال. 
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی تولید کنندگان نان های حجیم استان خراسان به مدت 8 سال. 
مشارکت در شکل گیری بيش از20 انجمن صنفی تخصصی در حوزهای مختلف صنعت ومعدن خراسان رضوی. 
رئیس هیات مدیره کانون انجمنهای صنفی کارفرمائی تولید کنندگان صنعتی ومعدنی خراسان رضوی از سال 1384 لغایت هم اکنون . 
عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان ایران از سال 1388 لغایت هم اکنون . 
عضو گروه پایه گذاران انجمن مدیران صنایع - شعبه خراسان و مدیر اجرائی به مدت 14 سال . 
عضو شورای سیاستگزاری ؛ سردبیرو مدیراجرائی نشریه «صنعت وکار آفرینی» به مدت 14 سال . 
مسئولیت ؛ برنامه ریزی و هدایت 4 دوره آموزشی بلند مدت در سطوح دکتری ؛ کارشناسی ارشد برای مدیران عضو با دانشگاه علم و صنعت ایران وبیش از 300 دوره کوتاه مدت درزمینه های مختلف مورد نیاز صنعت و معدن استان . 
عضو انجمن مدیریت استراتژیک ایران – شعبه خراسان . 
مسئولیت برنامه ریزی و مدیریت بیش از 160 سمینار و همایش علمی- کاربردی ودهها کارگروه تخصصی بحث و گفتگوی کارشناسی در زمینه های مختلف مورد نیاز صنعت ومعدن استان. 
عضو هیئت امناء موسسه خیریه نیکوکاران مسکن ساز خراسان رضوی 
عضو هیات امناء کانون کار آفرینان برتر خراسان رضوی. 
رئیس کانون کار آفرینان برتر خراسان رضوی . 
عضو کارگروه سرمایه گذاری و اشتغال از سال 1378 . 
عضو کارگروه تخصصی اشتغال و تولید استان خراسان رضوی از سال 1388 . 
عضو کارگروه تخصصی ستاد سرمایه گذاری استان خراسان رضوی از سال 1389 . 
عضو کارگروه جهاد اقتصادی خراسان رضوی از فروردین ماه سال 1390 . 
عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان خراسان رضوی از آذر ماه 1390. 
عضو كارگروه توليد ملي در استان خراسان رضوي . 
عضو كارگروه ستاد تسهيل و پشتيباني واحدهاي توليدي وصنعتي خراسان رضوي ورئيس گروه كاري انرژي ، محيط زيست وشهركهاي صنعتي ستا د مذكور 
داشتن گواهينامه مربي كار آفريني در سطوح پايه وتخصصي ازموسسه كار وتأمين اجتماعي. 
مدرس دوره هاي متعددآموزش كار آفريني. 
مدرس مدیریت منابع انسانی در موسسه آموزش و پژِوهش صنایع خراسان رضوی. 
عضو هيئت مديره انجمن كيك وشكلات خراسان رضوي. 
مدير مسئول ماهنامه كار وكارفرما در( شٌرف انتشار).