برگزاری طرح تلنت ایده استان خراسان رضوی

$DESCRIPTION

موسسه حامی پیوند کارآفرینان با مشارکت دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در 12 دبیرخانه تخصصی با همکاری  مرکز امور مشاورین و وکلای قوه قضاییه منطقه 4 کشور ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (اداره کل خراسان رضوی) ، انجمن مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی استان و اساتید دانشگاه، متخصصین امر و شرکتهای سرمایه گذاری طرح تلنت ایده در استان خراسان رضوی اجرا می گردد.  هدف این موسسه، آموزش، هدایت، و پرورش ایده‌های نوآور و خلاق بعنوان پل ارتباطی میان صاحبان ایده و صاحبان سرمایه است.

 اجرای طرح تلنت ایده استان خراسان رضوی با هدف اطلاع رسانی، تجمیع، مشاوره، ثبت ایده و طرح و محصول نوآور از طریق سامانه حامی (www.iplan724.ir) در زمینه تامین سرمایه و فروش ایده و طرح نوآور، طراحی و آماده اجرا می باشد. با اجرای این طرح در شهرستانهای استان امکان ساماندهی ایده و طرح نوآور در حوزه کسب و کار دانش بنیان دانشجویان، فارغ التحصیلان و صاحبان ایده و طرح فراهم می گردد. با توجه به اهمیت موضوع اجرای این برنامه بعنوان پایلوت ملی در توسعه اقتصادی کشور و همچنین  نیاز جامعه به سمت کارآفرینی و هدایت صاحبان سرمایه به سوی ایده و طرح های نوآور و فناور کشور، اجرای موفق این برنامه می تواند نقش موثری در توسعه کارآفرینی کشور ایجاد نماید.