پنجمین جلسه هم اندیشی و هم افزایی مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی و جلسه شروع برنامه های تلنت ایده استان خراسان رضوی

$DESCRIPTION

پنجمین جلسه هم اندیشی و هم افزایی مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی و جلسه شروع برنامه های تلنت ایده استان خراسان رضوی با حضور آقای مهندس بابایی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، انجمن و مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی در روز یکشنبه مورخه 94/08/10  در دفتر موسسه حامی پیوند کارآفرینان برگزار شد. در این جلسه در خصوص برنامه های هفته جهانی کارآفرینی و پياده سازی و اجرای طرح تلنت ایده استان خراسان رضوی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. در زمینه اجرای برنامه های هفته جهانی، بین اداره تعاون، کارو رفاه اجتماعی استان، انجمن و مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی تقسیم وظایف صورت پذیرفت. این برنامه های از تاریخ 94/08/24 لغایت 94/08/30 با عناوین ذیل برگزار خواهد شد.

كارآفرينی، آموزش و پژوهش

كارآفرينی و بانوان

كارآفرينی و مراكز مشاوره

كارآفرينی و تعاون

كارآفرينی و كسب و كار

شهر و شهروند كارآفرين

بسیج، اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی

در ادامه آقای مهندس جانی درمیان در خصوص برنامه های حامی پیوند کارآفرینان و سامانه حامی با مشارکت دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و حمایت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان وهمکاران حامی توضیحاتی ارائه دادند و همچنین افتخار حضور کمیسیون ملی یونسکو-ایران را در زمینه همکاری و ارائه آموزش های کارآفرینی و مهارتی در برنامه های حامی اعلام داشتند. در راستای طرح تلنت ایده استان با مشخص شدن نوع همکاری مقرر شد این طرح توسط حامی پیوند کارآفرینان با همکاری اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، انجمن مراکز و مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی استان بعنوان پایلوت کشوری پیاده سازی و اجرا گردد. جلسه پس از صرف شام و یادی از زنده یاد مهندس قنبری با ذکر صلوات خاتمه یافت.