پوسترهای برگزاری تلنت ایده استان خراسان رضوی

$DESCRIPTION

تلنت ایده استان خراسان رضوی بعنوان پایلوت کشوری در راستای حمایت از صاحبان ایده و طرح و در جهت ایجاد پل ارتباطی میان صاحبان ایده  و طرح با صاحبان سرمایه در سراسر شهرستانهای استان خراسان رضوی  اجرا و از شنبه مورخ 94/08/16 پوسترهای آن تحویل مراکز مرتبط جهت اطلاع رسانی ارسال می گردد.

تلنت ایده استان خراسان رضوی با مشارکت دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و با همکاری کمیسیون ملی یونسکو-ایران، مراکز علمی و دانشگاهی استان، مرکز امور مشاورین و وکلا و کارشناسان قوه قضاییه منطقه 4 کشور، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی، انجمن مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی استان خراسان رضوی، اتحادیه تعاونی آموزشی استان، روزنامه اقتصادی آسیا سرپرستی استان خراسان رضوی، اتحادیه تعاونی بازاریابی و صادرات استان و جمعی از مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی استان اجرا می گردد. امید است با توکل به خداوند منان و حمایت تمامی مسئولین محترم بتوان در روز برگزاری پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشجویان کشور که در اوایل اسفندماه سال جاری در شهر مقدس مشهد برگزار می گردد نتایج اجرایی این تلنت، برگ زرین دیگری بر افتخارات این مرز و بوم رقم خورد.