مراسم هفته جهاني كارآفريني در دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران

$DESCRIPTION

خبرگزاري آريا- در مراسم هفته جهاني كارآفريني با برگزاري پانل کارآفريني از کارآفرينان موفق تقدير شد .
به گزارش خبرنگار خبرگزاري آريا، در مراسمي در دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران؛ همزمان با  هفته جهاني کارآفريني با حضور  و سخنراني دکتر محمدرضا زالي رياست اين دانشکده با هدف ترويج و اشاعه فرهنگ کارآفريني و معرفي فعاليت‏هاي کارآفرينانه با همكاري انجمن علمي دانشجويي الکترونيکي کارآفريني وکانون دانش آموختگان دانشکده کارآفريني از تعدادي از کارآفرينان موفق تقدير شد.
دکتر زالي در اين مراسم به توجه اين دانشکده به موضوع کارآفريني اشاره کرده و رابطه قوي صنعت و دانشگاه را متضمن کارآفريني و حمايت از کارآفرينان عنوان کرد و افزود: در کشور ما فرصت هاي زيادي براي کارآفريني وجود دارد و بايد با کوتاه کردن بروکراسي ها از اين فرصت ها استفاده شود.


وي افزود:دانشکده کارآفريني دانشگاه تهران با ارائه مشاوره و دادن ايده هاي مورد نياز و حمايت هاي علمي از کارآفرينان مي تواند در اين زمينه ايفاي نقش نمايد.

همچنين خانم دکتر باقري استاد دانشگاه و رييس پانل کارآفريني اين مراسم در خصوص چگونگي برگزاري اين مراسم که توسط دانشجويان برگزار مي شود توضيحاتي داده و در زمينه تجربيات کارآفرينان بزرگ ؛ فرصت ها و تهديدها و رابطه دانشگاه و صنعت مواردي را بيان کرده و پانل مذکور با همين عنوان آغاز گرديد.


در اين پانل آقاي احمديان از موسسه محک در خصوص اقدامات و خدمات دهي اين موسسه در کشور و چگونگي تشکيل اين موسسه که بر اساس يک ايده يک مادر که داراي کودکي سرطاني بود شکل گرفته است توضيحاتي را ارائه کرد.
همچنين آقاي مشفقي مدير عامل گروه فواد الياف نيز با ايراد سخناني به ارائه تجربيات عملي خود در زمينه توليد و تبادل نظر با حاضرين پرداخت و به لزوم استفاده از دانشگاه در جهت بهبود وضعيت توليد و تحکيم رابطه دانشگاه و صنعت تاکيد کرد.
در ادامه آقاي عراقي نماينده شرکت رايتل نيز با بيان اينکه مهمترين قسمت اينترنت را پهناي باند و ارزش افزوده و محتوي ان عنوان کرد ؛ افزود:پهناي باند امکان کار آفريني دارد .
وي در ادامه به بررسي ميزان و نوع استفاده از اينترنت در کشور و جهان پرداخت.


همچنين آقاي ابويي مهريزي مديرعامل صنعتي آرياوا نيز در اين پانل به تشريح چگونگي راه اندازي کارخانجات خود پرداخت و به لزوم ارتباط کشور و اقتصاد آن با اقتصاد جهاني اشاره کرد و افزود:در نشست هايي که با مسئولين کشور داريم معمولا درد دلهاي ما را نيز مي دانند و حرف ما را مي زنند ولي بايد يک همت وعزمي راسخ براي از بين بردن مشکلات پيش پاي توليدکنندگان ايجاد شود و اقداماتي جدي تر انجام شود.


در ادامه آقاي دکتر بندريان معاون فناوري و بين الملل پژوهشگاه نفت  نيز در سخناني در زمينه کارآفريني به  ارائه مطالب و نکاتي ارزشمند پرداخت.
در پايان اين پانل در روز پنجشنبه ؛ نشان دانشکده کارآفريني دانشگاه تهران به مدعوين مذکور به عنوان کارآفرينان موفق از سوي رياست دانشکده اهدا گرديد.
کد خبر: 20141123124840625