نشست تخصصی بررسی راهکارهای کارآفرینانه درتوسعه تعاونی ها

$DESCRIPTION

مدیر عامل حامی پیوند کارآفرینان در روز سوم هفته جهانی کارآفرینان در نشست تخصصی بررسی راهکارهای کارآفرینانه درتوسعه تعاونی ها در سالن جلسات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی حاضر و در خصوص نقش تعاون در کارآفرینی، چگونگی شکل گیری ایده، تامین سرمایه و سامانه حامی صحبت نمودند.

به گزارش اداره روابط عمومی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی مهندس احمدی دراین نشست به جایگاه تعاون در اقتصاد جهان و ایران اشاره کرد و گفت : بخش تعاون به دلیل سعی در توجه نمودن به مزایای شیوه های گذشته امور اقتصادی در دنیا و کاهش معایب آن شیوه ها ، امروزه مورد توجه بیشتری قرار دارد.

مهندس احمدی با تشریح پتانسیل ها و مزایای تعاونی ها اظهار داشت : تعاون با ایجاد تحول در سیستم توزیع کالا و خدمات و همچنین حذف واسطه گری می تواند بهترین ابزار برای راه اندازی فعالیت های کارآفرینی باشد.

مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان در ادامه تصریح کرد : تعاونی ها با امکان توانمند سازی اقشار ضعیف درآمدی جامعه و توسعه کسب و کار در شهرهای کوچک و روستاها و با رویکرد بهبود وضعیت معیشتی تأثیر بسزایی در رشد و توسعه این مناطق دارد.

مهندس احمدی گفت: در ترویج روحیه کار و افزایش بهره وری کار و کارآفرینی نیاز به مشارکت جمعی و برنامه ریزی های کسترده تر هستیم.

وی افزود: جایگاه خوبی که در قوانین برای تعاون دیده شده که لازم است با برنامه‌ریزی از این فرصت استفاده شود و با کار فرهنگی و معرفی نقاط قوت و مشوق‌های منظور شده برای تعاون به مردم، نقش تعاون در اقتصاد را بالا ببریم.

وی با اشاره به اینکه اجرای عدالت اجتماعی نیازمند و مستلزم توسعه بخش تعاون است، گفت: یکی از پیش‌نیازهای توسعه پایدار و عدالت اجتماعی ایجاد زمینه‌های بهره‌برداری همه افراد و در اختیار قرار دادن منابع برای افرادی است که توانایی انجام کار دارند ولی سرمایه و منابع مالی لازم را برای انجام کار مولد ندارند.

 وی بیان داشت: با توجه به فرمایشات راهبردی مقام معظم رهبری طی سال های اخیر که در محورهای اقتصادی استوار بود دو مقوله خیلی مهم مد نظر متولیان امور کار و کارگران است که در اولویت اول توجه به فرهنگ کارآفرینی و در مرحله دوم توجه به نیروی انسانی خواهد بود.

مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان در تشریح فرهنگ کارآفرینی و توجه به نیروی انسانی تصریح کرد: فرهنگ کارآفرینی و بهره وری به نوعی نمودی از فرهنگ جامعه است و باید فرهنگ کار و کارآفرینی و تلاش در جامعه مقدس شمرده شود و این امر نیاز به فرهنگ سازی دارد.

۲۶ آبان ۱۳۹۴ ۱۲:۲۱