بازدید مدیریت کارآفرینی و اشتغال اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از دفتر حامی پیوند کارآفرینان

$DESCRIPTION

مدیریت کارآفرینی و اشتغال اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی جناب آقای جیوان به همراه آقای بابایی رییس اداره توسعه اشتغال از دفتر حامی پیوند کارآفرینان بازدید نمودند .

دراین بازدید، از سوی مدیر عامل مجموعه آقای جانی در میان از روند امور جاری، توزیع پوستر حامی در استان،  اهداف موسسه و سامانه حامی در راستای جذب ایده و طرح نوآور و بازار پذیر و تامین سرمایه های مورد نیاز ازطریق پل ارتباطی میان صاحبان ایده با صاحبان سرمایه  گزارش کاملی ارائه شد و در زمینه دستاوردهای حامی تاکنون مورد بحث و بررسی قرار گرفت و از نتایج آن وای فای آفلاین (دیتا سنتر) و دیگرمحصولات به ثمرنشسته از سوی این موسسه به اطلاع حاضرین رسید .

سپس جناب آقای جیوان ضمن تشکر از زحمات و امور انجام شده در حامی پیوند کارآفرینان و عملکرد سامانه حامی (www.iplan724.ir) ، موارد ذیل را عنوان فرمودند:

ارائه ساختار اجرایی درقالب چارت ونمایش خروجی های حامی پیوند کارآفرینان - راه اندازی سریع تر دبیرخانه بین الملل جهت جذب سرمایه گذاران خارجی- معرفی حامی پیوند کارآفرینان به دیگرسازمان های مرتبط و اجرایی نمودن اهداف آن در زمینه ایجاد اشتغال موثر- تنظیم گزارش فعالیت ها و نتایج حاصله از اجرای اهداف حامی پیوند کارآفرینان تا کنون جهت ارایه به مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی - تمرکز به اصل موضوع حمایتی وکمک به فارغ التحصیلان دانشگاهی در زمینه مشاوره ، آموزش و هدایت به سمت ایجاد اشتغال و برگزاری همایش های مرتبط با موضوع کارآفرینی در استان .

درپایان مقرر گردید طی ارایه یک گزارش کامل از فعالیت های اقدام شده در حامی پیوند کارآفرینان و ارائه آموزش های کارآفرینی با تایید گواهینامه از سوی اداره کار ، مشاوره و هدایت در قالب مرکز به جدیت پیگیری شود و جلساتی با ادارات مرتبط در اداره کار دراین خصوص برگزار گردد. ضمنا هماهنگی سفر شهرستان ها با نماینده اداره کار در خصوص تعیین پتانسیل و فرصت های اشتغال ، جذب صاحبان ایده و سرمایه و چگونگی تامین سرمایه مورد نیاز آن و معرفی حامی به ستاد سرمایه گذاری استان اقدام گردد.