بازدید معاون محترم توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

$DESCRIPTION

بازدید معاون محترم توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای دکتر منصوری و مدیر کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان جناب آقای مهندس احمدی با هیات همراه از موسسه حامی پیوند کارآفرینان انجام شد. در این بازدید ضمن خیر مقدم به مهمانان ارجمند از سوی گروه حامی، در خصوص نحوه شکل گیری، اجرا و اهداف حامی پیوند کارآفرینان و تشریح سامانه www.iplan724.ir))  در زمینه مشاوره، هدایت، پرورش، تأمین سرمایه وبازایابی توسط مدیرعامل موسسه صورت گرفت. در ادامه آقای مهندس جانی درمیان در زمینه نتایج بدست آمده در مدت زمان کوتاه  از راه اندازی سامانه  توضیحات مبسوطی ارائه دادند.

سپس آقای مهندس بابایی ریاست اداره کارآفرینی در خصوص مشکلات کارآفرینان در زمینه دریافت مشاوره، مدیریت منابع انسانی، تأمین سرمایه لازم عنوان کردند.

ضمنا آقای جیوان، مدیریت کارآفرینی و اشتغال اداره کل، ضمن تاکید بر لزوم حمایت از چنین فعالیت هایی در سطح استان با اشاره به بازیدهای قبلی از دفتر حامی، عنوان کردند شاهد پیشرفت های عملی در راستای کارآفرینی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی می باشیم.

 در ادامه جناب آقای مهندس احمدی در جهت حمایت های انجام شده از حامی پیوند کارآفرینان در استان خراسان رضوی مواردی را ذکر نمودند   و از عملکرد این موسسه تا کنون اعلام رضایت نموده و گفته شد امیدوار هستیم شاهد نتایج بهتری در زمینه مشاوره، کارآفرینی و ایجاد اشتغال در استان باشیم.

سپس جناب آقای دکتر منصوری ضمن تشکر از امور انجام شده توسط گروه حامی و حمایت های اداره کل استان پیشنهاد برگزاری یک work shop در زمینه کارآفرینی طبق تعریف وزارت کار با حضور و هماهنگی سرکار خانم دکتر ریاحی  با محوریت حامی و همکاری اداره کل استان انجام شود.

در پایان جناب آقای دکتر منصوری و جناب آقای مهندس احمدی در جهت بهبود و توسعه اهداف حامی ارشاد و راهنمایی های لازم ارائه فرمودند.