حضور و سخنرانی مدیر عامل حامی پیوند کارآفرینان در کنفرانس ملی بازاندیشی و آینده‌نگری در نظام آموزش

$DESCRIPTION

"کنفرانس ملی بازاندیشی و آینده‌نگری در نظام آموزش و یادگیری ایران با توجه به تغییرات پرشتاب جهان معاصر" توسط کمیسیون ملی یونسکو و با همکاری وزارت‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و با حمایت سازمان‌ها و نهادهایی نظیر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، کرسی یونسکو در زمینه کارآفرینی، کرسی یونسکو در زمینه آموزش مهندسی، کرسی یونسکو در زمینه معلمان به عنوان یادگیرندگان مادام‌العمر، انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، دانشگاه علمی-کاربردی و سازمان‌های غیردولتی ذیربط، در تاریخ 3 و 4 اسفندماه 1394 در تهران، مجموعه فرهنگی تلاش، برگزار شد.

این کنفرانس در قالب مراسم افتتاحیه، پانل‌های تخصصی، و مراسم اختتامیه برگزار و اهداف کنفرانس عبارتند از:
- ظرفیت‌سازی نظام آموزشی ایران با توجه به تحولات رایج اجتماعی، اقتصادی و فناوری؛
- کمک به تقویت سازوکارهای مورد نیاز برای ارتقای آینده‌نگری و پایداری در سیاست‌های کلان آموزشی؛
- ترویج رویکرد بین بخشی و بین نهادی در سیاست‌های آموزشی؛
- شناخت چالش‌های تضمین کیفیت در نظام آموزش و یادگیری ایران با توجه به محیط‌ها و روش‌های متحول آموزشی؛
-تعیین عوامل موثر در تغییر نقش معلمان، استادان و مدرسان دانشگاه از " انتقال‌دهندگان دانش" به " تسهیل‌گران یادگیری"؛
- ایجاد تغییرات مناسب در نظام آموزشی ایران، به منظور ایجاد فرصت‌های یادگیری مادام‌العمر برابر و با کیفیت برای همه؛

محورهای کنفرانس:
1- فناوری‌های جدید و توسعه فضاها، محتوا و عاملان آموزشی؛
2- پیوند میان آموزش، یادگیری و جهان کار؛
3- آموزش شهروندی در جوامع یادگیرنده؛
4- آینده‌نگری در آموزش و یادگیری.

پانل دوم : پیوند میان آموزش، یادگیری و جهان کار (سالن نسیم)

رئیس پانل : دکتر یدالله مهر علیزاده ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

اعضای پانل : دکتر مهر علیزاده ، پروفسورفقیه ، دکتر سازگارنژاد ، سناتور شوایتزر و پروفسور کربی

افتتاح پانل : دکتر مهر علیزاده

جلسه کاری اول : آموزش و جهان کار

1- آموزش کسب و کار : پرورش فارغ التحصیلان کارآفرین ، پروفسور دیوید کربی، استاد دانشگاه بریتانیائی در مصر

2-تناسب بین آموزش و کار ، آموزش کاربردی برای کمپانی ها در ایران ، خصوصا بر حسب ارتباط دوباره ایران با جامعه بین المللی ، سناتور آندره آس شوایتزر ، عضو مجلس سنای اروپا برای ارتقای اقتصاد و فناوری در کشورهای اروپائی و جهان

جلسه کاری دوم :  اثر بخشی آموزشهای فنی و حرفه ای و ضرورت ایجاد همکاری بین بخشی

رئیس جلسه : پروفسور نظام الدین فقیه ، رئیس کرسی یونسکو در زمینه کارآفرینی در دانشگاه تهران

اعضای پانل : پروفسور فقیه ، دکتر مهر علیزاده و دکترحسینی نیا

 1-..آموزش جهان کار دکترمحمد امین سازگارنژاد، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای

2-چالش های مربوط به کیفیت اثر بخشی آموزشهای فنی و حرفه ای، دکتر بهرام صالح صدق پور ، دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

3-ضرورت توسعه همکاری بین بخشی در بین نهادهای متولی آموزش و اشتغال، دکتر الهیار، رئیس امور آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی

4-بهترین تجارب : طرح الیت نخبگان ، مهندس محمود جانی در میان ، مدیر عامل موسسه حامی پیوند کارآفرینان

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------