حضور مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع مدیران مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی و کانون کارآفرینان استان خراسان رضوی

$DESCRIPTION

خانم دکتر ریاحی بهمراه معاون و کارشناس حوزه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه هم اندیشی و بررسی شرح فعالیت های مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی و کانون کارآفرینان استان خراسان رضوی به میزبانی مرکز آموزش علمی صنعتی خراسان حضور یافتند. در این جلسه جناب آقای جیوان، مدیریت کارآفرینی و اشتغال و جناب آقای بابابی ریاست اداره توسعه کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی حضور داشتند. در ابتدای جلسه ضمن خیر مقدم به سرکار خانم دکتر ریاحی، مدیران مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی استان و اعضای کانون کارآفرینان استان در خصوص مشکلات و موانع موجود در کارآفرینی مواردی را اشاره کردند. و در پایان مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه همکاری های موثر و پایدار و استفاده از بستر و امکانات موجود و بهره مندی از پیشنهادات حاضرین مطالبی را عنوان کردند و همکاری بین کانون کارآفرینان و مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی و استفاده از تجربیات کارآفرینان برتر را تاکید داشتند.