نشست هم اندیشی معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش با مدیر عامل حامی پیوند کارآفرینان در پردیس شهید بهشتی مشهد برگزار شد.

$DESCRIPTION

نشست هم اندیشی معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش با مدیر عامل حامی پیوند کارآفرینان در پردیس شهید بهشتی مشهد برگزار شد.

دراین نشست دکتر زرافشان معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش و مهندس جانی درمیان مدیر عامل حامی پیوند کارآفرینان به تشریح کلیات برنامه ها و روش های اجرا شده در حوزه نوآوری و کارآفرینی دانش آموزان پرداختند.

مهندس جانی درمیان در خصوص شکل گیری موسسه حامی و برنامه ای اجراشده در حوزه کارآفرینی و حمایت از صاحبان ایده و طرح بلاخص دانش آموزان توضیحاتی ارائه دادند. اولویت حمایت از طرح و ایده ها بر اساس طرحهای بازارپذیر عنوان شد و در ادامه به نتایج کسب شده و محصولات تولیدی از روش های اجرایی حامی  مورد گفتگو قرار گرفت .

دکتر زرافشان ضمن تشکر از خدمات ارائه شده از سوی موسسه حامی پیوند کارآفرینان، خاطر نشان کرد در این حوزه اقدامات جدی از سوی وزارت آموزش و پرورش صورت گرفته بطوریکه برنامه جامع کارآفرینی تدوین شده است . همکاری با دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در اجرای طرح کاشف و اجرای برنامه وزارت در زمینه ها برگزاری دوره مربی گری کارآفرینی، پایش کارآفرینی دانش آموزی، 616 پژوهشسرای دانش آموزی، آموزش همراه با تولید برای دوره های کارو دانش و مشاوره های کارآفرینی در هنرستانها و کارودانش سراسر کشور از مهمترین اقدامات صورت گرفته وزارت آموزش و پرورش، عنوان شد.

در خاتمه مقرر شد همکاری موثر موسسه حامی پیوند کارآفرینان با وزارت آموزش و پرورش از اولویت کاری طرفین قرار گیرد و جلسات مستمر برگزار و یک برنامه اجرایی مشترک تدوین گردد.