گسترش فعالیت‌های مشترک با یونسکو در زمینه ترویج فرهنگ خلاقیت و کارآفرینی در کشور

$DESCRIPTION

در ابتدای جلسه، آقای مهندس جانی‌درمیان، مدیرعامل موسسه حامی پیوند کارآفرینان با بیان اینکه این موسسه با مشارکت دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران طرح‌های متعددی را در زمینه ارتقای کارآفرینی در سطح استان خراسان رضوی انجام داده است، برنامه های میان مدت کلانی نیز برای کل کشور تدوین نموده است. همچنین اخیرا نیز طی هماهنگی‌هایی که  با معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش انجام شده است برنامه پیشنهادی این موسسه را برای اجرای متفاوت ده برنامه توسعه کارآفرینی با همکاری این معاونت و کمیسیون ملی یونسکو درحوزه ارتباط هنرستان‌ها با صنعت، و بهره‌وری مراکز رشد دانش‌آموزی و پژوهش‌سراها و آموزش مربیان، و دانش آموزان با رویکرد های متفاوت نوآوری و …در قالب تفاهم نامه مشترک سه جانبه اعلام کرده است. ایشان اذعان داشتند موسسه حامی پیوند کارآفرینان درنظر دارند برای اولین بار در کل کشور نسبت برگزاری تورهای کارآفرینی منطبق با استانداردهای بین المللی اقدام نمایند.                            

در ادامه خانم دکتر محب حسینی با بیان اینکه کارآفرینی از اولویت‌های یونسکو در حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای به شمار می‌رود، اظهار داشت:” یونسکو در زمینه گسترش کارآفرینی و آموزش مهارت‌های مرتبط با آن، برنامه‌های زیادی دارد و تلاش می‌کند تا نظام‌های آموزشی را از طریق بازنگری نظام‌های آموزش مهارتی برای پاسخگویی به نیازهای بازار کار مجهز کند. اسنادی که در زمینه نقشه‌راه آینده آموزش تا سال ۲۰۳۰ در زمینه آموزش و توسعه پایدار منتشر کرده است، اهداف ویژه‌ای را برای توسعه مهارت‌های شناختی و فرا‌شناختی دانش‌آموزان و دانشجویان و گسترش فعالیت‌های فنی و حرفه‌ای و افزایش اشتغال که مرتبط با بحث کارآفرینی است، مطرح کرده است.” وی در بیان اینکه در تدوین سند ملی آموزش ۲۰۳۰ که راهبرد آموزش کشور تا پانزده سال آینده را مشخص می‌کند بحث کارآفرینی نیز به‌طور ویژه مورد تاکید قرار گرفته است، تاکید کرد:” کارگروه کارآفرینی یکی از سی کارگروهی است که در تدوین سند مذکور تشکیل شده است و گزارش آن در تدوین سند، مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت.” 


در پایان جلسه، مقرر شد تفاهم‌نامه سه جانبه‌ای میان کمیسیون ملی یونسکو، معاونت متوسطه وزارت آموزش و پرورش و موسسه حامی کارآفرینان در جهت ارتقای ظرفیت‌سازی و فعالیت‌های کارآفرینی دانش‌آموزی منعقد شود و از ظرفیت موسسه حامی کارآفرینان در تدوین بخش مرتبط با آموزش فنی و حرفه‌ای سند ملی آموزش ۲۰۳۰ استفاده گردد.