ثبت نام کاربر

$DESCRIPTION

کاربرانی که قصد ورود اطلاعات ایده و طرح یا  خرید و سرمایه گذاری بروی ایده و طرح را در سامانه دارند بایستی  ثبت نام نمایند. ثبت نام کاربر رایگان می باشد. نحوه ثبت نام بصورت ذیل می باشد.